• 32.8839
  • 35.7832
  • 42.4865

Zorunlu Deprem Sigortası Nedir?

Konutlara yönelik olarak yapılan bir sigorta olan zorunlu deprem sigortası, depremin neden olabileceği hasarlara karşı güvence sağlar. Deprem sigortasının yapılması zorunlu olup, hizmet Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından sunulur. Poliçelerin üretilmesi ise kurum tarafından yetkilendirilmiş sigorta şirketleri ve acenteler aracılığı ile sağlanır.

Zorunlu deprem sigortası poliçesi

Zorunlu deprem sigortasının geçerlilik süresi 1 yıldır ve sözleşmede yer alan süre sona ermeden önce poliçenin yenilenmesi zorunludur. Deprem sigortası ile çelik, betonarme karkas, yığma kagir ve bu gruplara dahil olmayan ahşap ve kerpiç gibi yapılar güvence altına alınır.

Zorunlu deprem sigortası yaptırmamanın cezası nedir?

Zorunlu deprem sigortasının yaptırılmaması halinde mülk sahiplerine herhangi bir cezai işlem uygulanmamakla birlikte, deprem sigortası bulunmayan meskenlerin alım- satım işlemleri, su, elektrik ve doğalgaz abonelikleri gibi altyapı tesis işlemleri yapılamaz. Abonelik alınabilmesi için deprem sigortasının yapılması zorunludur.

Zorunlu deprem sigortası genel şartları

Afet Sigortaları Kanunu’na göre aşağıdaki binalara zorunlu deprem sigortası yapılabilir.

  • Tapuya kaydı bulunan ve özel mülkiyete sahip taşınmazlar üzerinde konut olarak inşa edilmiş binalar
  • Kat Mülkiyeti Kanunu’na dahil olan bağımsız bölümler ve bu binalarda yer alan ticari amaçla kullanılan diğer bağımız bölümler
  • Doğal afetler sonucunda devlet tarafından yapılmış veya devletten alınan kredilerle yapılmış konutlar

Bunlara ek olarak yukarıdaki koşulları sağlayan kat irtifakı kurulmuş binalar, tapusu henüz teslim edilmemiş kooperatif evleri ve tapu sicilinde arsa olarak geçen binalara da zorunlu deprem sigortası yapılabilir.

Fotoğraflar

Sayfa toplam 2.179 kez görüntülenmiştir.